Horná Kráľová - Zvonica

Ako vzácna stavebná pamiatka v Kráľovej je zachovaná iba stará kamenná zvonica v strede obce. Pochádza zo 17. storočia. Je to jedinečná ukážka zvoníc v renesančnom slohu. Je pekne zachovaná a udržiavaná. Posledná rekonštrukcia sa vykonala v roku 2001.