O nás

Regionálna rozvojová agentúra Šaľa a okolie - Vágsellye és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség vznikla v decembri roku 2003 ako združenie právnických osôb pôsobiacich v okrese Šaľa. Agentúra je členom integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr pri MD a RR SR.

 

Zakladateľmi agentúry sú nasledovné právne subjekty:

Obce : Žihárec, Tešedíkovo, Diakovce, Neded

Podnikateľské subjekty: Revymont s.r.o.

Neziskové organizácie: Občianske združenie Šaľa a okolie, Klub Bélu Hamvasa

Ostatné členské organizácie /od roku 2004/: Obec Dlhá nad Váhom, Obec Vlčany, Mesto Šaľa

 

Ciele agentúry:

Iniciovať a koordinovať strategické aktivity smerujúce k ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu v zmysle NDP

Zmapovať, analyzovať a priebežne monitorovať ekonomický a sociálny stav regiónu. Spoluúčasť na analitických štúdiách

Spolupodieľať sa a koordinovať vypracovanie územných, lokálnych rozvojových plánov a štúdií

Dosiahnutie cieľov národného rozvojového plánu na lokálnej úrovni

Zníženie nezamestnanosti v regióne podporou malého a stredného podnikania

Pomoc pri integrácii marginalizovaných skupín do ekonomického aj sociálneho života

Poskytnúť zázemie pre informačné prepojenie verejnej správy so súkromným a tretím sektorom

Poskytovať priestor pre školiace a poradenské aktivity

Vytvorenie informačného systému v rámci regiónu

 

Agentúra poskytuje:

Poradenstvo pri získaní finančnej pomoci z dostupných komerčných a nekomerčných zdrojov

Kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie

Tvorbu podnikateľských zámerov

Konzultačné služby alebo priamu spoluprácu s externými odborníkmi

Organizovanie vzdelávacích aktivít

Prístup k verejným informačným sieťam

 

Kde nás nájdete:

Adresa:  Regionálna rozvojová agentúra Šaľa

Žihárec 85 (budova KIC)

925 83 Žihárec

 

tel.: 0915 706 071

 

Všetky projekty uverejnené na stránkach RRA Šaľa môžete bezplatne konzultovať s našimi odborníkmi!